Girişimcilik Desteklerinde Yapılan Radikal Değişiklikler

SON YAZILAR

Girişimcilik Desteklerinde Yapılan Radikal Değişiklikler

Girişimcilik kavramında, geleneksel ve ileri girişimci, performans desteği ve teknoloji seviyesine göre destek sağlanması gibi birçok yeni kavram ile radikal değişiklikler yapılmıştır. 

2010 yılında Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren ve binlerce işletmenin destek olmasına olanak sağlayan “Girişimcilik Destek Programı”, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır. Bu tarihten itibaren KOBİ’lere sağlanacak girişimcilik desteği “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” adıyla  devam edecektir. Uygulamaya girecek yeni programın destek tutarları incelendiğinde, hizmet sektörüne sağlanan desteklerin düştüğü, üretim sektörüne sağlanan desteklerde ise artış olduğu tespit edilmiştir. Bu değişikliğin kademeli olarak hayata geçirilecek olması işletmeler ve danışmanlık sektörü açısından olumlu bir uygulama olmuştur.

KOSGEB tarafından açıklanan yeni destek programının içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Göze çarpan en önemli değişiklik, kurum tarafından girişimcilik kavramının “Geleneksel Girişimci” ve “İleri Girişimci” olarak ikiye ayrılmasıdır. Hizmet sektöründe iş kuracak gerçek kişi ve sermaye şirketleri “geleneksel girişimci”, üretim alanında iş yapacak gerçek kişi ve sermaye şirketleri ise “ileri girişimci” olarak tanımlanmıştır.

İkinci önemli değişiklik ise, gerçek kişi ve sermaye şirketlerinin toplam prim gün sayısı temel alınarak yapılacak performans desteğidir. Bu destek çerçevesinde,

-  En az 2 kişi çalıştıranlar birinci yıl 5000 TL, ikinci yıl 5000 TL,

-  En az 3 kişi çalıştıranlar birinci yıl 10.000 TL, ikinci yıl 15.000 TL,

-  En az 4 ve üzeri kişi çalıştıranlar ise birinci yıl 20.000 TL, ikinci yıl 20.000 TL destek alacaklardır. Girişimcinin şehit yakını, gazi, genç (30 yaş altı), engelli (%40 üzeri) ve kadın olması durumun da ise her yıl için alacakları performans desteğine 5000 TL ilave edilerek toplam 10.000 TL  destek ödemesi gerçekleştirilecektir.

Üçüncü değişiklik, geleneksel girişimciler için geleneksel girişimci eğitimi, ileri girişimciler için geleneksel ve ileri girişimci eğitimleri uygulamasıdır. Daha önce alınan uygulamalı girişimcilik eğitimleri geleneksel girişimci için geçerliliğini koruyacaktır.

Dördüncü değişiklik, maksimum destek miktarlarında yapılmıştır.  Daha önce verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden mezun olanlar, geleneksel girişimci olarak maksimum 60.000 TL, ileri girişimcilik eğitimlerini alarak üretim yapacak kişi ve şirketler ise 360.000 TL’ye kadar  %75 oranında hibe alabileceklerdir.

Diğer bir önemli değişiklik ise daha önce 2.000 TL olarak verilen kuruluş gideri, yapılan iyileştirme ile şahıs işletmeleri için 5.000 TL’ye, şirketler için 10.000 TL’ye çıkarılmıştır. Ancak, girişimcilere daha önce verilen kira ve personel giderleri  yeni program ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bununla birlikte, makine, teçhizat ve yazılım desteği ise hizmet sektörü için artık verilmeyecek olup üretim sektörü için işletmesinin teknoloji seviyesine göre sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, düşük teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 100.000 TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000 TL, ileri teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere ise 300.000 TL olarak %75 oranında destek verilecektir. Alınacak makine ekipmanın yerli olması durumda ise destek oranı %90 a çıkarılacaktır.

Desteklerin daha iyi anlaşılması için örnekler:

a.  2 kişinin çalıştığı bir çiğ köfte şahıs işletmesi, eski program ile 50.000 TL hibe alırken yeni programa göre bu oran 15.000 TL olacaktır.

b.  Program ve yazılım işleri ile uğraşan 4 kişilik bir şirket ise daha önce 50.000 TL hibe alırken yeni programa göre bu oran, teknoloji seviyesi ve işletmecinin genç, kadın, gazi, engelli ve şehit yakını olması durumları dikkate alındığında 360.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Sonuç olarak, örneklerden de anlaşıldığı gibi,

a.  Hizmet alanında bir işletme açmayı düşünüyorsanız ve girişimcilik sertifikanız var ise 31 Aralık 2018’den önce,

b.  Üretim alanında bir işletme açmayı düşünüyorsanız ve işletmenizin teknolojik seviyesi uygunsa 01 Ocak 2019’dan sonra işletmenizi açmanız, eski ve yeni programın size sağlanacağı destek miktarı açısından faydanıza olacaktır.