Performans desteği ne anlama geliyor?

SON YAZILAR

Performans desteği ne anlama geliyor?

KOSGEB tarafından açıklanan yeni girişimcilik programı ile gündeme gelen "performans desteği", toplam prim gün sayısını temel alan yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans desteği ise toplam prim gün sayısını temel alan yeni bir kavram olup önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 2 yıllık proje süresi, proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar geçen süreyi birinci performans dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar geçen süreyi ise ikinici performans dönemi olarak ikiye ayrılmış ve sağlanacak destekler bu dönemlerdeki toplam prim gün sayısı kriter alınarak hesaplanmıştır. Birinci performans döneminde sağlanacak kredi,  toplam prim gün sayısı 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,  540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, ikinci performans döneminde sağlanacak kredi ise 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olacaktır.

 Bu destekten hem geleneksel girişimci hem de ileri girişimci aynı miktarda faydalanabilecektir. Farklılık, gerçek ya da sermaye şirketi olma durumunda ortaya çıkmaktadır.