İleri Girişimci Destek Miktarı

SON YAZILAR

İleri Girişimci Destek Miktarı

Gerçek kişi ve sermaye şirketlerinin, performans desteği ve teknoloji seviyelerine göre alabilecekleri ortalama destek miktarları ne kadar olacak?

Girişimliği Geliştirme Destek Programı çerçevesinde açıklanan desteklere göre, ileri girişimcinin

alabileceği destek miktarları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, her iki performans döneminde

alınacak yardımlar, teknoloji seviyeleri, girişimcinin gerçek ve sermaye şirketi oluşuna göre

değişiklik arz ettiğinden verilen miktarlar ortalama değerlerdir.

Gerçek Kişi:*

   Düşük / Düşük Orta Teknoloji   : 120.000  (180-539 prim gün sayısı)   

   Orta Yüksek Teknoloji     : 225.000  (540-1079 prim gün sayısı)

   Yüksek Teknoloji : 335.000   (1080 üzeri prim gün sayısı)

Sermaye Şirketi:*

  Düşük / Düşük Orta Teknoloji : 125.000 (180-539 prim gün sayısı)    

  Orta Yüksek Teknoloji : 235.000  (540-1079 prim gün sayısı)

  Yüksek Teknoloji     : 340.000(Yüksek) (1080 üzeri prim gün sayısı)

* Kadın, Gazi, Engelli, Genç, Şehit yakını ise tutarlara 10.000 TL eklenir.