Malatya Geleneksel Girişimci Programı

Geleneksel Girişimci Programı

Hedefi, Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir. Geleneksel girişimci, gerçek kişi ya da sermaye şirketi olabilir.

Geleneksel girişimcilere sağlanan destekler, kuruluş desteği, performans desteği ve genç, engelli, kadın, gazi ve 1.dereceden şehit yakını desteği olarak üç şekilde yapılmaktadır. Bu desteğin alınabilmesi için, geri ödemesiz olarak gerçek kişi ve sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, geleneksel Girişimci Programını alacak girişimcinin kurduğu işletmelerin Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Girişimcinin, program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve program süresinde ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi gerekmektedir.

Kululuş desteği, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 TL şeklinde verilecektir.

Performans desteği ise toplam prim gün sayısını temel alan yeni bir kavram olup önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 2 yıllık proje süresi, proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar geçen süreyi birinci performans dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar geçen süreyi ise ikinici performans dönemi olarak ikiye ayrılmış ve sağlanacak destekler bu dönemlerdeki toplam prim gün sayısı kriter alınarak hesaplanmıştır. Birinci performans döneminde sağlanacak kredi,  toplam prim gün sayısı 180-539 olan işletmeye (1-2 eleman) 5.000 TL,  540-1079 olan işletmeye (3-4 eleman) 10.000 TL, 1080 ve üstü olan işletmeye (4 Üzeri Eleman) 20.000 TL, ikinci performans döneminde sağlanacak kredi ise 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olacaktır. Toplam performans desteği, en fazla 40.000 TL olacaktır.

Girişimcinin genç (30 yaşından gün almamış olmak), engelli (%40 oranından fazla), kadın, gazi ve 1. dereceden şehit yakını olması durumunda ise performans desteğine ilave olarak, asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; birinci ve ikinci performans dönemlerinde 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL destek sağlanacaktır.