Malatya Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

KOSGEB tarafından halihazırda verilmekte olan Girişimcilik Destek Programı, “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” adıyla yeniden düzenlenmiş olup 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Performans odaklı olarak geliştirilen yeni destek programı, girişimcinin tanımından destek unsurlarına kadar birçok değişikliği beraberinde getirmiştir.

Program kapsamında “girişimcilik” kavramı tamamen değiştirilerek “geleneksel girişimci” ve “ileri girişimci“olarak iki statüye ayrılmıştır. Hem geleneksel hem de ileri girişimciler, gerçek kişi olabileceği gibi sermaye sirketi statüsündeki bir işletme de olabilecektir.

Geleneksel girişimcilere sağlanan destekler, kuruluş ve performans desteği; ileri girişimciye sağlanan destekler ise kuruluş desteği, performans desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği ile orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki işletmelere danışmanlık desteği şeklindedir. Girişimcinin genç (30 yaşından gün almamış olmak), engelli (%40 oranından fazla), kadın, gazi ve 1. dereceden şehit yakını olması durumunda ise performans desteği de sağlanacaktır. Yeni program kapsamında planlanan tüm destekler, geri ödemesiz olarak  yapılacaktır.

Girişimcilerin bu programa başvurabilmeleri için gereken şartlar:

- Başvuru tarihi itibariyle işletmenin son bir yıl içinde kurulmuş olması,

- Girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması,

- Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ve/veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması,

- Geleneksel Girişimci Programını alacak girişimcinin kurduğu işletmelerin Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olması,

- Girişimcinin, program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve program süresinde ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi,

- İleri Girişimci Programını alacak girişimcinin kurduğu işletmelerin Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olması ve girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet göstermesi gerekmektedir.

NOT : İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir.

 

Program Kapsamında Sağlanan Destekler:

a. Hem geleneksel hem de ileri girişimcilere sağlanan birinci destek Kululuş desteği olup gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 TL şeklinde verilecektir.

b. Hem geleneksel hem de ileri girişimcilere sağlanan ikinci destek olan Performans desteği ise toplam prim gün sayısını temel alan yeni bir kavram olup önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 2 yıllık proje süresi, proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar geçen süreyi birinci performans dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar geçen süreyi ise ikinici performans dönemi olarak ikiye ayrılmış ve sağlanacak destekler bu dönemlerdeki toplam prim gün sayısı kriter alınarak hesaplanmıştır. Birinci performans döneminde sağlanacak kredi,  toplam prim gün sayısı 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,  540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, ikinci performans döneminde sağlanacak kredi ise 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olacaktır. Toplam performans desteği, en fazla 40.000 TL olacaktır.

c. Girişimcinin genç (30 yaşından gün almamış olmak), engelli (%40 oranından fazla), kadın, gazi ve 1. dereceden şehit yakını olması durumunda ise performans desteğine ilave olarak, asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; birinci ve ikinci performans dönemlerinde 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL destek sağlanacaktır.

d. Geleneksel girişimcilerden farklı olarak, İleri girişimcilere sağlanan ilave destekler makine,teçhizat ve yazılım destekleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu destekleridir. Makine, teçhizat ve makine desteği, işletmenin teknoloji düzeyine göre değişiklik arz etmektedir. Düşük ya da orta düşük teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 100.000 TL, orta yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 200.000 TL, yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 300.000 TL geri ödemesiz olarak sağlanacak olup destek oranı %75 olacaktır. Ancak, destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek destek oranı %90’ çıkarılacaktır.

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ise, sadece orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere %75 destek oranı ile 10.000 TL şeklinde sağlanacaktır.